Saksliste for Årsmøte

Minner om Årsmøte for Klatreklubben Ålesund onsdag 9. mars 2016 kl 18.00. Møtet finner sted i Havyards lokaler i Breivika, adresse Lerstadveien 508, i 3. etasje.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsmelding.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
  1. Nye vedtekter etter retningslinjer fra NIF
  2. Formalisering av styrehonorar
  3. Ønsker klubben å arrangere Norgescup i 2017?
  4. Etablering av organisert barnegruppe
  5. Etablering av ruteskruergruppe
  6. Orientering fra «Ny hall» gruppen.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 6 styremedlemmer
  3. Øvrige valg iht årsmøtevedtatt organisasjonsplan, ref pkt 9.
  4. 2 medlemmer for kontroll av regnskap.
  5. Valgkomité med 3 medlemmer for neste Årsmøte.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Saksdokumenter finnes her:
https://www.dropbox.com/sh/mn74axgfddlu2cx/AAAkPlnMPpwIa7UxnclTGbxma?dl=0

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret