Har du lagt merke til denne?

Postkassen er merket «Skjema for avviksmelding». Noen har sikkert lagt merke til denne postkassen før, det er noen måneder siden den ble satt opp oppe ved disken, men den har ikke blitt mye brukt.

Hensikten med denne er å gi brukere av klatreveggen en enkel mulighet til å melde inn observasjoner som kan påvirke sikkerheten i anlegget. Skjemaer ligger i en lomme på siden av postkassen. Fyll gjerne ut navn og kontaktdetaljer i tilfelle vi har spørsmål og husk at en god beskrivelse gjør det lettere å ta tak i saken.

Eksempler på ting som kan meldes inn er løse tak, hengere som er skadet/skjeve/løse, kortslynger som er dårlige etc. Adferd som truer sikkerheten kan også meldes inn, men om det er vakt tilstede oppfordres det til å ta kontakt med vakten.