Årsmøte

Det kalles herved inn til Årsmøte for Klatreklubben Ålesund onsdag 9. mars 2016. Møtet finner sted i Havyards lokaler i Breivika, adresse Lerstadveien 508, i 3. etasje.

Årsmøtet er klubbens øverste organ og skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsmelding.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 6 styremedlemmer
  3. Øvrige valg iht årsmøtevedtatt organisasjonsplan, ref pkt 9.
  4. 2 medlemmer for kontroll av regnskap.
  5. Valgkomité med 3 medlemmer for neste Årsmøte.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Saker, inkludert eventuelle nødvendige saksdokumenter, som ønskes behandlet på Årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før Årsmøtet, dvs 24. februar 2016.
Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på klubbens nettside senest 2. mars 2016.

Om noen ønsker et verv i klubben, eller ønsker nominere noen til et verv, ta kontakt med valgkomitéen ved Bjørn Tore Nystrand, tlf 95873039, mail btnystra(krøllalfa)online.no.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret