Medlemsregister

Mange medlemmer i klubben har i løpet av forrige uke mottatt en mail om at de er registrert i Min Idrett som medlem i Klatreklubben Ålesund (Mer informasjon om Min Idrett her). De som ikke er registrert på Min Idrett fra før har mottatt en generell «Velkommen til Min Idrett» med en registreringslenke. Dette har skjedd fordi vi har lagt inn alle som betalte medlemskap i 2015 som medlemmer i klubben i NIFs register. Alle som ønsker å være medlemmer må fra 2016 ha en profil på Min Idrett og klubben kommer også til å bruke muligheten det systemet gir til å fakturere medlemskontingent. Vi gjør oppmerksom på at medlemskap nå er løpende og aktivt må sies opp gjennom Min Idrett om noen ikke ønsker å være medlem lengre.

I Min Idrett må også familietilknytninger lages. Dette må gjøres av familien selv. Når familietilknytningene er satt opp gjennom Min Idrett får en familie faktura på familiekontingent. Om dette ikke er gjort blir hver enkelt person som er registrert fakturert som enkeltmedlem. Vi er forberedt på at det blir noe rot med dette i starten, da må dere ta kontakt med oss, så ordner vi opp i det fortløpende. Bruk da gjerne kontaktskjemaet på nettsiden og adresser til styreleder.

Vi oppfordrer alle til å lage seg profil og sette opp eventuelle familietilknytninger så snart som mulig. Første runde med fakturering av medlemskontingent for 2016 blir sendt ut i slutten av januar. Medlemskort må skrives ut av den enkelte fra Min Idrett etter kontingent er registrert som betalt. Det er et krav at medlemskontingent er betalt for å få kjøpe periodekort, men siden vi har dette systemet under innføring følger vi ikke opp det nå. Vi vil imidlertid følge opp at de som løser periodekort for hele eller halve 2016 betaler sin medlemskontingent.

Bakgrunnen for alt dette er at noen har jukset med medlemstall, derfor er alle idrettslag i Norge pålagt å registrere sine medlemmer i NIF sin database innen utgangen av 2016. Pålegget gjelder følgelig også Klatreklubben Ålesund, derfor har det etter årsskiftet ikke vært mulig å betale medlemskap over disk i hallen.