Klatrevakter

ØNSKER DU Å VÆRE KLATREVAKT I PERIODEN JANUAR-JUNI?

Jeg ønsker å starte med å takke alle som tidligere har stillt opp som klatrevakter. Det er ikke mulig for klubben å opprettholde den driften vi har, uten at noen stiller opp som vakter. Dere er uunværlige for klubben. Takk for den innsatsen dere har gjort.

De som stiller som vakter vil få samme kompensasjon som tidligere.
-2 vakter i løpet av et halvt år, gir halv pris på halvårskort
-4 vakter i løpet av et halvt år, gir gratis halvårskort.

Det er et KRAV AT DE SOM STILLER SOM KLATREVAKTER HAR BRATTKORT. Vaktene vil som før være mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 1730-2100 (Dvs ca 3,5 timer pr vakt).

VÆR VENNLIG Å SNAREST GI TILBAKEMELDING OM DU ER AKTUELL SOM VAKT I VÅRSESONGEN 2016.

Tilbakemelding kan gis til e-post: post@klatreklubben.no eller sendes som SMS til 901 28 356.
I tilbakemeldingen ønskes følgende opplysninger:
– Hvilke ukedager har du normalt mulighet til å være vakt
– Er det spesielle datoer/uker der du ikke ønsker å ha vakter (partallsuker/oddetallsuker eller lignende)
(Eller spesielle perioder grunnet skiftarbeid eller annet)?

Dersom det er spesielle ønsker om når vaktene tas, vil dette bli tatt hensyn til. Det har f.eks tidligere vært noen som ønsket alle vaktene i løpet av en uke, for å være ferdig med det.

Dersom noen av dere er godkjendte instruktører, ønskes også tilbakemelding på dette. Dere kan da gå inn i klubbens instruktørpool, og får muligheter til å holde kurs, eller evt. stille som instruktører på andre arrangementer.

Det er frivillig om dere tar vakter eller ikke. Men som dere vet er vi avhengige av at noen stiller opp.

Mvh
Ivar