Medlemskap

Klatreklubben ønsker at så mange som mulig av de som klatrer hos oss skal være medlemmer. For alle periode og rabattkort hos Klatreklubben er medlemskap påkrevd.

Som et idrettslag under NIF og NKF blir klubben nå pålagt å ha og opprettholde et godkjent elektronisk medlemsregister. Dette er et krav som kommer fra Departementnivå etter medlemsjuks i forskjellige andre frivillige og idéelle organisasjoner. Klatreklubben har da valgt å benytte NIF sine systemer, Min Idrett.

For å bli medlem i Klatreklubben Ålesund må du derfor gjøre dette via https://minidrett.nif.no/. Profil må opprettes om du ikke har det fra før. Søk der om medlemskap i Klatreklubben Ålesund. Kontingenten vil da bli fakturert gjennom Min Idrett og medlemskapet videreføres nå automatisk til det sies opp

For utfyllende forklaring på bruk av MinIdrett, se Min Idrett Brukerveiledning

Priser for medlemskap finner du her: Priser utstyr/anlegg