Kameratredningskurs

Foto: Øyvind Salvesen.

Klatreklubben Ålesund inviterer til kurs for viderekomne klatrere som ønsker å lære kameratredning. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å håndtere ulike metoder for kameratredning, i realistiske situasjoner på egne klatreturer.

 

Vi har foreløpig satt opp to kurs venne våren, men ved stor interesse kan vi sette opp flere kurs. Det er fire plasser på hvert kurs. Kurssted vil være Femrissveggen på Magerholm.

 • 10. – 11. mai 2019 (med Mads Gausdal). 6 t. fre. + 10 t. lør.
 • 25. – 26. mai 2019 (med Sindre Selvig). 8 t. hver dag.
 • 1. – 2. juni 2019 (med Sindre Selvig. 8 t hver dag.

 

Bindende påmelding sendes til styreleder@klatreklubben.no

 

Pris: 1500,- for medlem / 2000,- for ikke medlem (betales via Vipps når påmelding er bekreftet).

 

Ferdighet: Deltagerne må ha erfaring fra leding på naturlige sikringer, på ruter av grad 4.

 

Erfaring: Minimum 2 års erfaring med leding på naturlige sikringer ute i ulike områder. Generell friluftserfaring, være i stand til å ta ansvar for seg selv og andre under ulike vær- og føreforhold.

 

Alder: Deltagere må ha fylt 13 år innen siste kursdag. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er instruktørens oppgave å påse at deltagere har skriftlig samtykke fra foresatte.

 

Påkrevd utstyr:

 • Klatresele
 • Hjelm
 • 3 x Skrukarabin
 • 4 x vanlige karabinere
 • 1 x Taubrems
 • 2 x 120cm slynger
 • 2 x klemknuteslynger (6mm)
 • Sikringsmidler (kiler og kamkiler)
 • To halvtau per taulag

 

Viktige temaer på dette kurset:

 • Forebyggende arbeid
 • Risiko- og konsekvenstenkning
 • Valg av utstyr
 • Avbinding og frigjøring av standplass
 • Klemknutegang
 • Heising
 • Stabilisering av skadd
 • Nedfiring med skadd Førstehjelp