Buldretvekamp

posted in: Aktiviteter, Inneklatring | 0

Lørdag 6. februar var det avholdt uhøytidelig buldretvekamp i SBM Arena. Før arrangementet var buldreveggen rensket og det ble skrudd 28 nye buldre i varierende vanskegrad, slik at de fleste skule få noe å bryne seg på.

Ca 50 klatrere fant veien til hallen denne dagen, mange lokale, men det var også mange tilreisende fra Haram Klivrarlag, Romsdal Tindegruppe, Eide Klatreklubb og kanskje fra flere klubber uten at jeg fikk det med meg. Vi satt stor pris på å få besøk og håper på å bli invitert til dere ved anledning.

Det ble buldret i tre klasser; barn, lett og hard. Det viste seg at spranget mellom problemene i klassene var litt for stort, det får vi gjøre bedre til neste gang. Det virket likevel som folk var fornøyde etter en god økt med buldring og prat. Mens resultatene ble beregnet serverte vi pizza og brus til alle, slikt gir også god stemning.

Alle i barneklassen ble premiert med kalkpose og kalk, ellers var det premier til de tre beste i klasse lett og hard. Det ble også trekning av en del premier til deltagere. Takk til 7Blåner som leverte premiene, i den kassen var det alt fra pussebørster til klatresko.

Alle foto: Johnny Nord Jensen.

Har du lagt merke til denne?

posted in: Informasjon, Inneklatring | 0

Postkassen er merket «Skjema for avviksmelding». Noen har sikkert lagt merke til denne postkassen før, det er noen måneder siden den ble satt opp oppe ved disken, men den har ikke blitt mye brukt.

Hensikten med denne er å gi brukere av klatreveggen en enkel mulighet til å melde inn observasjoner som kan påvirke sikkerheten i anlegget. Skjemaer ligger i en lomme på siden av postkassen. Fyll gjerne ut navn og kontaktdetaljer i tilfelle vi har spørsmål og husk at en god beskrivelse gjør det lettere å ta tak i saken.

Eksempler på ting som kan meldes inn er løse tak, hengere som er skadet/skjeve/løse, kortslynger som er dårlige etc. Adferd som truer sikkerheten kan også meldes inn, men om det er vakt tilstede oppfordres det til å ta kontakt med vakten.

 

Barneveggen er åpnet!

Klatreklubben hadde åpen dag idag og mange store og små var samlet til en heller uhøytidelig og delvis uoversiktlig åpning av den nye klatreveggen vår. Køutfordringer dempet heldigvis ikke på klatregleden for de mange fremmøtte!

Litt om den nye veggen:

 • 70 m2 loddrett klatreflate, rettet primært mot barn
 • Ca 9,6 meter høy
 • 7 samtidige topptau
 • Kun topptau, ingen ledmuligheter.
 • God adgang fra bakside til å henge opp tau.

Iløpet av dagen fikk vi mye spørsmål om klatring for barn, og her vil jeg forsøke å svare på noe;

 • Hva må vi ha for å klatre og når kan vi klatre?
  • Klubben har opphengt topptau i betjent åpningstid og vi leier ut utstyr. For øyeblikket har vi kun klatreseler og bremser, men vi håper på å få utvidet tilbudet etterhvert med klatresko. Ønsker dere å kjøpe eget utstyr, kan dette enten handles lokalt på Platou eller XXL, på nettet kan dere handle hos vpg.no eller fjellsport.no. Alle de har godt utvalg av utstyr til store og små.
  • Barn under 15 må per idag følges av voksne. Voksne som sikrer må ha et av tre sikringskort; Topptaukort, Ledkort eller det gamle Brattkortet. Vi holder innføringskurs på Topptau og Ledklatring. Skal du kun sikre barn / voksne på topptau, kan du ta Topptaukort. Ledkort anbefales for voksne som selv ønsker å klatre ilag med andre.
  • Topptau blir for øyeblikket kun hengt opp i åpningstidene våre pga sikkerhet i hallen. Her må vi undersøke om vi kan finne en tilfredstillende løsning som åpner for at innehavere av topptaukort kan besøke og klatre i anlegget utenom betjent åpningstid.
 • Barnegruppe? Ungdomsgruppe?
  • Per idag har vi ikke et slikt tilbud, men vi arbeider med å etablere tilbud til unge og nye klatrere. Det avholdes et åpent møte i klatreklubben 4. februar hvor vi håper på å få etablert tilbudet! Kom på møtet og bli med, så får vi laget et ordentelig tilbud! Vi trenger både erfarne foreldre som kan kurses opp til å ha hovedansvar for gruppen og foreldre som kan bidra med sikring.
  • Opplæring / kursing vil bli prioritert til de som kan bidra på et slikt tilbud.

Vi håper de som besøkte oss idag hadde det kjekt og vil komme flere ganger! :)

 

NY-ÅPNING AV KLATREVEGGEN

 

GRATIS KLATRING FOR ALLE LØRDAG 30. JANUAR 2016 KL 1000-1400

 

DSC_0020

DSC_0022

DSC_0019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har lenge slitt med manglende kapasitet i klatreveggen. Spesielt ille har dette vært for de minste medlemmene våre.

Mange har ventet tålmodig på den nye barneveggen. NÅ ER DEN STRAKS KLAR TIL KLATRING!

Kraftloftet er også ferdigstillt, slik at «den harde kjernen» har fått sin nye plass å boltre seg på.

Nå, når anlegget har fått såpass til oppgradering, er det på tide med STOR FEIRING.

DETTE MARKERES MED ÅPEN DAG I KLATREVEGGEN, LØRDAG 30. JANUAR 2016 KL 1000-1400.

Alle som ønsker er velkommen til å prøve seg, enten du har klatret før, eller vil prøve noe nytt.

NB! Barn under 15 år, må ha følge av foresatte.

Det vil være erfarne klatrere tilstede, som på en trygg måte hjelper alle som ønsker å forsøke seg i klatreveggen.

Barneveggen vil være åpen for alle som ikke har klatret før, samtidig som de mer erfarne kan boltre seg i de øvrige deler av anlegget.

Det oppfordres til at så mange som mulig av klubbens medlemmer møter opp, både unge og gamle. Målet er å vise fram hva vi driver med, og å hjelpe de som ønsker å prøve seg i nye omgivelser. Det vil være behov for sikrere i barneveggen.

SPRE BUDSKAPET TIL VENNER OG KJENTE. NÅ HAR VI KAPASISTET TIL Å TA IMOT FLERE.

Det vil også bli satt stor pris på, om det er noen av medlemmene som har mulighet til å hjelpe til litt etter arrangementet.

Buldreveggen skal tømmes for klatretak, slik at nye ruter kan bli satt opp til buldrekonkurransen helgen etter.

 

Årsmøte

posted in: Aktiviteter, Informasjon | 0

Det kalles herved inn til Årsmøte for Klatreklubben Ålesund onsdag 9. mars 2016. Møtet finner sted i Havyards lokaler i Breivika, adresse Lerstadveien 508, i 3. etasje.

Årsmøtet er klubbens øverste organ og skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsmelding.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 6 styremedlemmer
  3. Øvrige valg iht årsmøtevedtatt organisasjonsplan, ref pkt 9.
  4. 2 medlemmer for kontroll av regnskap.
  5. Valgkomité med 3 medlemmer for neste Årsmøte.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer og er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Saker, inkludert eventuelle nødvendige saksdokumenter, som ønskes behandlet på Årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før Årsmøtet, dvs 24. februar 2016.
Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på klubbens nettside senest 2. mars 2016.

Om noen ønsker et verv i klubben, eller ønsker nominere noen til et verv, ta kontakt med valgkomitéen ved Bjørn Tore Nystrand, tlf 95873039, mail btnystra(krøllalfa)online.no.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret

Medlemsregister

posted in: Informasjon | 0

Mange medlemmer i klubben har i løpet av forrige uke mottatt en mail om at de er registrert i Min Idrett som medlem i Klatreklubben Ålesund (Mer informasjon om Min Idrett her). De som ikke er registrert på Min Idrett fra før har mottatt en generell «Velkommen til Min Idrett» med en registreringslenke. Dette har skjedd fordi vi har lagt inn alle som betalte medlemskap i 2015 som medlemmer i klubben i NIFs register. Alle som ønsker å være medlemmer må fra 2016 ha en profil på Min Idrett og klubben kommer også til å bruke muligheten det systemet gir til å fakturere medlemskontingent. Vi gjør oppmerksom på at medlemskap nå er løpende og aktivt må sies opp gjennom Min Idrett om noen ikke ønsker å være medlem lengre.

I Min Idrett må også familietilknytninger lages. Dette må gjøres av familien selv. Når familietilknytningene er satt opp gjennom Min Idrett får en familie faktura på familiekontingent. Om dette ikke er gjort blir hver enkelt person som er registrert fakturert som enkeltmedlem. Vi er forberedt på at det blir noe rot med dette i starten, da må dere ta kontakt med oss, så ordner vi opp i det fortløpende. Bruk da gjerne kontaktskjemaet på nettsiden og adresser til styreleder.

Vi oppfordrer alle til å lage seg profil og sette opp eventuelle familietilknytninger så snart som mulig. Første runde med fakturering av medlemskontingent for 2016 blir sendt ut i slutten av januar. Medlemskort må skrives ut av den enkelte fra Min Idrett etter kontingent er registrert som betalt. Det er et krav at medlemskontingent er betalt for å få kjøpe periodekort, men siden vi har dette systemet under innføring følger vi ikke opp det nå. Vi vil imidlertid følge opp at de som løser periodekort for hele eller halve 2016 betaler sin medlemskontingent.

Bakgrunnen for alt dette er at noen har jukset med medlemstall, derfor er alle idrettslag i Norge pålagt å registrere sine medlemmer i NIF sin database innen utgangen av 2016. Pålegget gjelder følgelig også Klatreklubben Ålesund, derfor har det etter årsskiftet ikke vært mulig å betale medlemskap over disk i hallen.

Er det noen som kan bidra med å skru opp klatretak i barneveggen?

posted in: Aktiviteter, Informasjon | 0

Det er nå klart for å begynne og sette opp klatretak på den nye barneveggen.

Tanken er at barneveggen skal «tapetseres» med klatretak, så det er ikke nødvendig å være noen «ekspert i ruteskruing».

Om noen har mulighet til å bidra med dette, ønskes tilbakemelding så fort som mulig.

Det er i første omgang ønskelig med noen som kan gjøre dette på dagtid eller helg, da vi ikke ønsker at alle skal se resultatet før det er helt ferdig

Når veggen er helt ferdig, kommer vi til å ha en «nyåpning» av hele klatreanlegget vårt.

Dette vil bli markert med en «åpen dag» (lørdag eller søndag). Der vil alle få anleding til å komme,  og til å prøve hva klatring går ut på.

 

De som kan bidra bes gi tilbakemelding via dette skjemaet:

 

Dugnad (ny barnevegg)

posted in: Aktiviteter | 0

Om du ønsker å bidra til at den neste generasjonen klatrere skal få bedre treningsforhold  har du muligheten tirsdag 12. og torsdag 14, januar.

Vi håper at de to nevnte dagene vil være tilstrekkelig til at veggen er «ferdig snekret».

Forhåpentligvis vil vi deretter kunne begynne å skru opp klatretak på veggen, slik at de «håpefulle» får en helt ny plass å boltre seg på.

Ta med hammer, meterstokk og batteridrill, om du har.

Vi satser på å starte dugnadene begge dager kl 1730, og holder på noen timer fremover.

Alle som stiller med godt humør, er hjertelig velkommen.

Kurs våren 2016

posted in: Kurs og Opplæring | 0

Vårens kurs er planlagt og lagt ut for påmelding/salg.

Bestill plass ved å gå inn på Kalender fra menyen oppe og velg kurset du vil ta. Der får du tilbud om å kjøpe billetter og betale via PayPal.

Klatreklubben har fått ny hjemmeside!

posted in: Informasjon | 0

Som du sikkert ser har vi byttet ut hjemmesiden vår. Vi har gått fra en egenutviklet løsning (tusen takk til Tommy og Øyvind for god innsats der!) til å kjøre WordPress.

Byttet har gitt oss lettere vedlikehold, men kanskje viktigst av alt har vi fått et system for å registrere deltagere på kurs og arrangementer! Gå inn i kalenderen og velg kurset/arrangementet du vil delta på og kjøp billetter til det der. For medlemmer flest er dette ikke store endringen, men for oss som organiserer klubben er dette kjempestort.

Samme kalender vil bli brukt for å publisere arrangementer/konkuranser/dugnader.

Det som for øyeblikket mangler er førere. Vi jobber med å utvikle en løsning der som skal være robust og framtidsrettet. Målet er å kunne gi feltutviklere tilgang med brukernavn og passord for å vedlikeholde føreren for sitt felt. Med en gang vi får på plass løsningen vil det bli publisert på facebook!

I styremøte 17.12.2015 ble det også vedtatt en endring i prisstrukturen vår. For å gjøre det enklere å leie kapasitet hos oss, har vi gått vekk fra personpriser i grupper og heller tatt en pris for veggleie. Da blir det veldig oversiktlig for de som er mange. Oppdaterte priser finner du her.

Ellers byr siden på mange nye funksjoner vi vil ta ibruk etterhvert. Har du erfaring med WordPress og gode innspill til oss på hva vi skal tilby eller ønsker å hjelpe oss, ta kontakt!